HEGAN Basque Aeroespace Clusterrarekin batera, AAren bidez etorkizunerantz

Despegamos hacia el futuro a través de la IA junto con HEGAN Baque Aeroespace Cluster

Martxoaren 6an, gure lehen ekitaldia egin genuen HEGAN –Basque Aerospace Clusterrarekin lankidetzan, sektore aeroespazialean Adimen Artifizialaren erabilera sustatzeko lankidetza-hitzarmena sinatu ondoren. “Sektore aeroespazialari aplikatutako AA saioa” izenburupean, jardunaldiak industriaren erronkei aurre egin eta Euskadik aurrez aurre dituen erronkei konponbide bateratuak aurkitzeko hainbat erabilera-kasu aztertu zituen. BAIC, HEGAN eta Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko Zentrorako (AEDTFAA) jardunaldi esklusiboa izan zen.

Sektore aeroespazialean ere AA

Erakunde askok beren eraginari buruzko eszeptizismoa izan arren, adimen artifizialak eragina izango du enpresa edo erakunde guztietan. Hori dela eta, Iñaki Suárezek, BAICeko teknologia-zuzendariak, “Adimen artifiziala aplikatzeko gida sektore aeroespazialean” aurkeztu zuen ekitaldian. Sektore honetan AAren proiektu bat aplikatzeko egin beharreko urratsak testuinguruan kokatu zituen: konpondu nahi den arazoa identifikatzea, arrakasta-irizpideak ezartzea, beharrezko datuak biltzea, behar diren pertsonen profilak definitzea eta proiektuari ikuspuntu teknologikotik ekiteko gakoak ateratzea.

AAren demokratizazioa

Rafael Guzmánek, Airbus-eko Data Science & AI Lead, AAk sektore aeroespazialean duen paper erabakigarria ezarri zuen, bere demokratizazioa ez ezik, hainbat sektoretara zabaldu zuen.

Airbusen aplikatzen dituzten AAko bi aplikazio bereizi zituen: “eguneroko AA“, prozesuak optimizatzeko ohiko zereginetan erabiltzen dena, eta “AA disruptiboa“, berrikuntza bultzatu eta aukera berriak irekitzen dituena. Rafaelek azpimarratu zuen ekimen horien arrakasta teknologia eraginkortasunez integratzearen mende dagoela, eta AA etikoaren beharra eta erantzukizun kritikoak zenbateraino fidatu daitezkeen kontuan hartzea ere nabarmendu zituen.

Azkenik, Rafael ausartu zen hurrengo bost urteetan AAren etorkizunari buruz duen ikuspegia ematen, eta bere gaitasun eta aplikazioen hazkunde esponentziala iragarri zuen. Haren parte-hartzeak argi utzi zuen AA sektore aeroespaziala eraldatzen ari dela eta etorkizunean garatzeko funtsezko elementua izaten jarraituko duela.

AA aplikatzearen abangoardiako arrakasta: ITP Aero, Aciturri eta SENER.

Teknologia hori ezartzen aitzindari diren enpresen esperientziak bertatik bertara ezagutzeko aukera eman zuen jardunaldiak. ITP Aero, Aciturri Tech et SENER enpresek beren erabilera-kasuak partekatu zituzten, prozesuak optimizatzeko eta eraginkortasuna hobetzeko AAk eskaintzen dituen aukeren berri emanez.

ITP Aeroko Alberto García Pérezek kasu berritzaile bat aurkeztu zuen: ikuskapenei lotutako AA eta algoritmoak aplikatzea. Estudioak nabarmendu zuen automatizazioak garrantzi handia duela irudiak eskuratzean ikusmen-sistema eraginkor baterako. Gainera, AA Sortzailea aipatu zen, industria-arloan urriak direnean datu-multzoak handitzeko tresna baliotsu gisa.

Aciturri Techeko Carlos Noriegak “IA/ML Fakturen kontabilizazioa” erabilera-kasua azaldu zuen. Helburua dokumentuen %90 IA/ML eredu batek prozesatzea da. Noriegak proiektuaren faseak zehaztu zituen, sortu zenetik gaur egungo garapen-egoerara arte.

SENEReko Marta Fernándezek “Autoetiketak” kasua aurkeztu zuen, irudien etiketatzea guztiz automatizatzeko diseinatutako irtenbidea. Erabiltzailearen interfaze batean oinarritzen da tresna, eta erabiltzaileak etiketatu beharreko irudiak aukeratzen ditu. Aldaketak egin eta etiketa mota desberdinak aukera ditzake. Irtenbidea tokiko garapenaren fasean dago, etorkizunean online hedapena lortzeko.

ITP Aero, Aciturri eta SENERek partekatutako aurkezpenek eta arrakasta-kasuek sektorearentzako etorkizun eraginkorrago eta berritzaileago baterako bidea erakutsi zuten. Partekatutako ideia eta esperientzia baliotsuez gain, jardunaldiak networkingerako eta parte-hartzaileen artean konexio berriak sortzeko gunea ere eskaini zuen.

BAICetik eskerrak eman nahi dizkiegu hizlariei beren ezagutza partekatzeagatik, bertaratutakoei beren interesagatik eta aktiboki parte hartzeagatik, eta HEGAN elkarteari ekitaldia antolatzen laguntzeagatik.

Ekitaldi honek berebiziko garrantzia izan du, eta agerian utzi du AAren ezarpena EAEko sektore aeroespazialean egingarria izateaz gain, abian dagoela. Inoiz baino gorago hegan egiteko prest gaude!

27 thoughts on “HEGAN Basque Aeroespace Clusterrarekin batera, AAren bidez etorkizunerantz”

  1. I’ve learned so much from this blog and have implemented many of the tips and advice into my daily routine Thank you for sharing your knowledge!

  2. Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn’t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I’d love to understand more about it. Keep up the excellent work!

  3. Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn’t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I’d love to understand more about it. Keep up the excellent work!

  4. Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn’t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I’d love to understand more about it. Keep up the excellent work!

  5. Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn’t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I’d love to understand more about it. Keep up the excellent work!

  6. Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn’t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I’d love to understand more about it. Keep up the excellent work!

  7. Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn’t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I’d love to understand more about it. Keep up the excellent work!

  8. Fantastic read! I was especially impressed by the depth provided on the topic, offering a perspective I hadn’t considered. Your insight adds significant value to the conversation. For future articles, it would be fascinating to explore more to dive deeper into this subject. Could you also clarify more about the topic? It caught my interest, and I’d love to understand more about it. Keep up the excellent work!

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top